बंद करे

नगर निकाय

नगर पंचायत गौरीबाजार

गौरीबाजार, देवरिया

नगर पंचायत बरियारपुर

बरियारपुर,देवरिया

नगर पंचायत भटनी बाजार

भटनी बाजार , देवरिया

नगर पंचायत भाटपाररानी

भाटपाररानी, देवरिया

नगर पंचायत मझौलीराज

मझौलीराज, देवरिया

नगर पंचायत रामपुर कारखाना

रामपुर कारखाना, देवरिया

नगर पंचायत रुद्रपुर

रुद्रपुर, देवरिया

नगर पंचायत लार

लार, देवरिया

नगर पंचायत सलेमपुर

सलेमपुर, देवरिया

नगर पालिका परिषद गौरा बरहज

गौरा बरहज