Close

Polling Stations

AC No. & AC Name No. of Polling Centers No. of Polling Stations
336-Rudrapur 202 374
337-Deoria 181 394
338-Pathardeva 238 394
339-Rampur Karkhana 259 415
340-Bhatparrani 252 400
341-Salempur 216 387
342-Barhaj 245 369