Close

Polling Stations

AC No. & AC Name No. of Polling Centers No. of Polling Stations
336-Rudrapur 207 332
337-Deoria 181 368
338-Pathardeva 238 369
339-Rampur Karkhana 257 377
340-Bhatparrani 256 355
341-Salempur 248 365
342-Barhaj 250 355